Μαθηματικά (ενοχλητικά): ο χωρισμός του τετραγώνου σε δύο ίσα μέρη.

Δεν είναι η λύση ολοκληρωμένη, αλλά σκαρήφημά της, ώστε όσοι θέλουν να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Διατυπώστε, τελικά, μια πρόταση που περιγράφει -ως θεώρημα- όλες τις δυνατές λύσεις.

Μαθηματικά (ενοχλητικά): Πώς μοιράστηκαν τα 5 φλουριά;

Ζωγραφίζω τα 5 καρβέλια: Στη συνέχεια χωρίζω κάθε καρβέλι στα τρία: Σημειώνω με διαφορετικά χρώματα τα κομμάτια που έφαγε καθένας από τους τρεις: Θυμάμαι πόσα κομμάτια έβαλε καθένας από τους δυο…