Επισιτιστική Ανασφάλεια στην Παιδική Ηλικία


Επισιτιστική Ανασφάλεια στην Παιδική Ηλικία: αίτια, επιπολασμός, επιπτώσεις και συστάσεις

2017 - Επισιτιστική ΑνΑσφάλεια - Περίληψη

 

8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017)


27-29 Σεπτεμβρίου 2017, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

http://www.ictr.gr/

ICTR2017_Programme_web

Poster_ictr 2017_new_ao

πόστερ

 

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή


αδ1

Tο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί

στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 2017

στο Αγρόκτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των Μεθόδων και Τεχνικών της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά πεδία όπως: – Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες – Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Τραπεζική και Χρηματοοικονομική – Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική – Βιομετρία – Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα – Εκπαίδευση και Διδακτική – Ψυχολογία – Επιστήμες Υγείας – Βιβλιοθηκονομία – Γλωσσολογία – Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων – Επίσημες Στατιστικές (Official Statistics) – Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή θεωρεί ότι το 9ο Συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία για τη διάχυση των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων και, γενικότερα, της Στατιστικής, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Για τοn λόγο αυτό, προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, ώστε να ανοίξουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας για μελλοντικές κατευθύνσεις συνεργασίας και επιστημονικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τη «Στατιστική στην Εκπαίδευση και τη Στατιστική της Εκπαίδευσης».

Διαβάστε περισσότερα για τις οδηγίες υποβολής εργασιών και τις ευκαιρίες για δημοσίευση.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Prof. Andy Mauromoustakos, University of Arkansas, U.S.A.

Πληροφορίες Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Σοφία Αναστασιάδου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής:

Οδυσσέας Μοσχίδης 2310 891592, fmos@uom.edu.gr

Γεώργιος Μενεξές 2310 998605, gmenexes@agro.auth.gr

Συνδιοργάνωση Ελληνική Στατιστική Αρχή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χορηγοί Ελληνική Στατιστική Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες • Δημόσια Διοίκηση • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής • Λογιστική & Χρηματοοικονομική • Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων • Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών • Διεθνείς Σπουδές • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Διακυβέρνηση • International Public Administration • Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες & Συναλλαγές Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) • Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

αδ2

Το πρόγραμμα Program (Final)

αδ3

Η παρουσίαση: 2017-09-30 ΑΞΙΕΣ

Οι περιλήψεις Book of Abstracts

αδ4

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες


ode_afisa.JPG

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες

24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο Τελετών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
http://www.meal.ekp.uom.gr

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.

Συν-διοργανωτές του Συνεδρίου είναι:

  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α) κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού (keynote speakers),

β) διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής αξιολογίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου,

γ) εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων,

δ) στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων,

ε) βιωματικά εργαστήρια σε θέματα ηγεσίας, και

στ) ανάρτηση ανακοινώσεων (posters).

Στις θεματικές ενότητες:

1) Ηθική, αξιολογία και εκπαίδευση,

2) Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη,

3) Το σχολείο ως οργανισμός,

4) Ετερότητα και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: προκλήσεις για τη διοίκηση και την ηγεσία,

5) Τεχνολογίες, εκπαίδευση και ηγεσία,

6) Διοίκηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση,

7) Διδασκαλία, mentoring και coaching,

8) Οργάνωση και καινοτομία στην εκπαίδευση,

9) Οικονομία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό,

10) Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων.

afisa_with_xor_Α4/www.leadership2017.uom.gr/

Αφίσα Νέα

Στο συνέδριο θα παρουσιάσω:

  1. με τη Βενετία Μπαρμποπούλου εισήγηση με θέμα:

Το mentoring στη σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού

την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 10:00 – 10:15, στη Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 2 // Διδασκαλία, mentoring και coaching, στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (Προεδρείο: Ανδρέας Οικονόμου, Εύη Χαραλάμπους)

και

2. με την Ξένια Καϊμάρα εισήγηση με θέμα:

Συνεκπαίδευση και ίδρυση νέων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Γιατί;

το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 10:00 – 10:15, στη Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 15 // Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη, στην Αίθουσα Συνεδρίων (Προεδρείο: Μανώλης Κουτούζης, Σοφία Μπουτσιούκη)

Όλο το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥΣ

1. Professor Andrew J Hobson-England

Andrew J (Andy) Hobson is Head of Education Research at the University of Brighton, UK, and Editor-in-Chief of the International Journal of Mentoring and Coaching in Education

Bringing mentoring ONSIDE: enhancing early career professionals’ learning, development and well-being

2. Prof. Dr. Petros Pashiardis, Professor of Educational Leadership, Open University of Cyprus, Cyprus

Prof. Dr. Stefan BrauckmannProfessor for quality assurance and quality development in education, Alpes-Adriatic-University (AAU) Klagenfurt, Austria

Edupreneurship”: the new reality-myth of school leadership?

3. Andrés Davila, Dr in Management and Clinical Psychologist, Head of Program «Wellbeing at work and HRM» at ESCE International School of Business

Is education an answer to prevalent social inference strategies?

 4. Niclas Rönnström, (Ph.D/Docent), Associate Professor,Dept. of Education, Director of National School Leadership Training, Stockholm University, Sweden

Leadership and the quest for (economic) performance in education

5. Pia Skott, Assistant Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

Successful school leadership – a complex matter

6. Professor Alex Kendall, Associate Dean, Research and Enterprise, Faculty of Health, Education and Life Sciences, Birmingham City University, England

Giving up and getting lost in practice: stories of being and becoming from an accidental leader

7. Marios Vryonides, PhD, Professor of Sociology, Sociology of Education and Research Methods, European University Cyprus, Cyprus

The social dimension of school leadership at times of economic and social crisis:

investing on social capital

8. Petros Gougoulakis, Associate Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

Ακαδημαϊκή Ηγεσία: Η τέχνη του ηγείσθαι πειθαρχημένους ά-ναρχους!

9. Νικολαΐδου Ειρήνη, PCC, Certified mBIT Personal & Executive Coach | Corporate Trainer HRM & Communication Advisor, Greece

To coaching ως παγκόσμια γλώσσα της μάθησης και της αλλαγής

10. Δρ. Γεράσιμος Χατζηδαμιανός, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας, Manchester Metropolitan University, U.K.

Ηθική διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: τα πως και τα γιατί

11. Vasiliki Karavakou (Ph.D.), President of The 1st International Conference Educational Leadership, Effective Administration and Ethical Values, Associate Professor, Director, Program of Postgraduate Studies, Sciences of Education and Lifelong Learning, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia, Greece

ALL-EMBRACING LEADERSHIP (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ)

Ernst von Glasersfeld (8 March 1917 – 12 November 2010) and the radical constructivism


constructivism-7-728.jpg

Έλαβα σήμερα την παρακάτω επιστολή

Dear readers

Today we celebrate the centenary of Ernst von Glasersfeld who founded radical constructivism in 1974 as «an unconventional approach to the problems of knowledge and knowing. It starts from the assumption that knowledge, no matter how it is defined, is in the heads of persons, and that the thinking subject has no alternative but to construct what he or she knows on the basis of his or her own experience.»

Ernst von Glasersfeld was born on 8 March 1917 in Munich of Austrian parents, and grew up in Northern Italy and Switzerland. Briefly studied mathematics in Zürich and Vienna. Returned to Italy in 1946, worked as a journalist, and collaborated until 1961 in Ceccato’s Scuola Operativa Italiana (language analysis and machine translation). From 1962 director of US-sponsored research project in computational linguistics. From 1970, he taught cognitive psychology at the University of Georgia, USA. Professor Emeritus in 1987. He held several honorary doctorates. Ernst von Glasersfeld passed away on 12 November 2010.

Find below some links to publications and web pages focusing on the work of this exceptional scholar.

Festschrift for Ernst von Glasersfeld Celebrating His 90th Birthday, edited by Ranulph Glanville & Alexander Riegler
http://constructivist.info/2/2-3

Special Issue “Can Radical Constructivism Become a Mainstream Endeavor?”, edited by Andreas Quale & Alexander Riegler
http://constructivist.info/6/1

Commemorative Issue for Ernst von Glasersfeld, edited by Hugh Gash & Alexander Riegler
http://constructivist.info/6/2

Special Issue “Forty Years of Radical Constructivism in Educational Research”, edited by Alexander Riegler & Leslie P. Steffe
http://constructivist.info/9/3

Bibliography and full texts of all 307 publications written by Ernst von Glasersfeld
http://cepa.info/author/glasersfeld-e-von

Ernst von Glasersfeld Homepage
http://www.vonglasersfeld.com

Ernst von Glasersfeld Centenary Conference in April 2017 in Innsbruck, Austria
http://www.evg2017.net

Ernst von Glasersfeld Archive
http://www.evg-archive.net/en/

Sincerely,
Alexander Riegler

_______________________________________________
constructivist-foundations mailing list
constructivist-foundations@lists.univie.ac.at
https://lists.univie.ac.at/mailman/listinfo/constructivist-foundations

271601.png

———————————

 

808149.png

 

quote-what-radical-constructivism-may-suggest-to-educators-is-this-the-art-of-teaching-has-ernst-von-glasersfeld-134-54-86 (1)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Βόλος 20-23 Οκτωβρίου 2016


20_23-10-2016_Βόλος.JPG
Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν
το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
με θέμα

Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης:
γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στις 20-23 Οκτωβρίου 2016
στον Βόλο,
στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

20_23-10-2016_Βόλος02

Μεταξύ των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν θα είναι και δύο εργασίες στις οποίες συμμετέχουν ένας φοιτητής και μία φοιτήτρια του ΕΠΠΑΙΚ.

 Προσωπικές_Αξίες

Συνεπιμέλεια.JPGΤο πόστερ:

poster-synepimeleia-80×110-teliko

%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85

Εκ του μηδενός!


Στο νέο τεύχος

Τόμος 4|Τεύχος 2|2016

του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκπαιδευτικός Κύκλος» δημοσιεύτηκε το άρθρο με τίτλο «Εκ του μηδενός» που γράψαμε με τη Μαρία Μαλαματάρη.

perilipsi.JPG

Ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf.