Υγεία, Ζωή, Χαρά, Ειρήνη, Ευθυμία, Ελπίδα!


WinterCrocusMarryChristmas2015_byAnOiko

Βίος ανεόρταστος μακρή οδός απανδόκευτος.

Δημόκριτος (460 π.Χ. – 370 π.Χ.)

Democritus2

Χαρείτε!

Το «ανορθόγραφο» μωσαϊκό δαπέδου της 2ης φωτογραφίας είναι του 4ου αιώνα και αποκαλύφθηκε το 1857 στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Βρίσκεται έκτοτε… στο Βρετανικό Μουσείο…

ευθθθ

Διαχρονικά ευχόμαστε, λοιπόν:

Υγεία, Ζωή, Χαρά, Ειρήνη, Ευθυμία, Ελπίδα!