Μαθηματικά (ενοχλητικά): Πώς μοιράστηκαν τα 5 φλουριά;

Ζωγραφίζω τα 5 καρβέλια: Στη συνέχεια χωρίζω κάθε καρβέλι στα τρία: Σημειώνω με διαφορετικά χρώματα τα κομμάτια που έφαγε καθένας από τους τρεις: Θυμάμαι πόσα κομμάτια έβαλε καθένας από τους δυο…