ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η νέα μας σελίδα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  

Έξι νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην ΑΣΠΑΙΤΕ από το ακαδ. έτος 2015-2016!


ΦΕΚ τ. Β΄3003/06.11.2014, ΦΕΚ τ. Β΄ 3576/31.12.2014 και ΦΕΚ τ. Β΄ 3600/31.12.2014: 1. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2. «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 3. «Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 4. «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Έξι νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην ΑΣΠΑΙΤΕ από το ακαδ. έτος 2015-2016!.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης


ΦΕΚ 3003, 6 Νοεμβρίου 2014 Το πρώτο αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής μας είναι γεγονός! Με το καλό και τα υπόλοιπα: στην Εκπαίδευση και στη Συμβουλευτική… ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003, 6 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. 175232/E5 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: “Οργάνωση και Διοίκηση… Συνεχίστε να διαβάζετε το Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.