Άδεια στους Δ.Υ. για συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ


Νόμος 4210 του 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167): Οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του  Υπαλληλικού Κώδικα που χορηγούνται σε φοιτητές – δημοσίους υπαλλήλους μειώνονται από 20 μέρες σε δέκα ανά έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα άδειας αντί δύο που ίσχυε. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που… Read More Άδεια στους Δ.Υ. για συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ