Άδεια στους Δ.Υ. για συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Νόμος 4210 του 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167): Οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του  Υπαλληλικού Κώδικα που χορηγούνται σε φοιτητές - δημοσίους υπαλλήλους μειώνονται από 20 μέρες σε δέκα ανά έτος, ενώ…