Ευαισθητοποίηση των νέων και ενημέρωσή τους για την εμπορία ανθρώπων


Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες! Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ), μη κερδοσκοπικό σωματείο, με συμβουλευτικό καθεστώς με τον ΟΗΕ υλοποιεί σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το Πρόγραμμα με τίτλο «Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων και την ενημέρωσή τους για την εμπορία ανθρώπων» στο πλαίσιο… Read More Ευαισθητοποίηση των νέων και ενημέρωσή τους για την εμπορία ανθρώπων

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE


Το ΚΕΠΑΔ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1998 (αρ. 3362/1998 Πρωτ. Αθηνών) με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι στόχοι του ΚΕΠΑΔ είναι: ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το 2003 το ΚΕΠΑΔ απέκτησε Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς με το… Read More ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE

Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία


Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (American Psychological Association = APA) είναι η μεγαλύτερη επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση ψυχολόγων στις Ηνωμένες και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ένωση  ψυχολόγων του κόσμου, με σχεδόν 130.000 ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς, συμβούλους και φοιτητές ως μέλη της. Αποστολή της είναι να προωθήσει τη δημιουργία, την επικοινωνία και την εφαρμογή των ψυχολογικών γνώσεων προς… Read More Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Πιστοποίηση Προσόντων Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ Διασφάλιση Ποιότητας Εθνικό Κέντρο Europass Ισοτιμίες & Επαγγελματικά Δικαιώματα Ταυτότητα Ο ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 3879/21-9-2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και… Read More Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού