Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές


Πρώτη δημοσίευση 20-11-2010 Μερικές βασικές περιπτώσεις και το διαδίκτυο Για τα σχέδια μαθήματος και τις πτυχιακές εργασίες σας: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. New York: Cambridge University Press. Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Α. & Οικονόμου, Π. (2006). Μαθηματικά Πέμπτης Δημοτικού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Kaldrimidou, M., &… Continue reading Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές