Πτυχιακές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ… κοντά στο τέλος…


Πτυχιακή

Σας θυμίζω που μπορείτε να βρείτε βοήθειες, λίγο πριν το τέλος…

 

Το χρονικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής χρονιάς σε πίνακες


%ce%b1%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%bf

%ce%b2%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%bf

Πιο συγκεκριμένα:

%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b116-17%ce%b1

και

%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b116-17%ce%b2

και

%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82

 

ΕΠΠΑΙΚ: Πτυχιακές Εργασίες 2016-2017


Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.

Λεπτομέρειες: ΕΠΠΑΙΚ 2017-2017 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2016-2017 ΕΠΠΑΙΚ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακολουθούν θέματα για πτυχιακές εργασίες που πρότεινα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα:

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

(με ενδεικτικές πηγές εκκίνησης: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο)

 

 1. Βιωματική Μάθηση

 ——-

2. Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Σχολείο


3. Διατροφή και Μάθηση

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο


7. Τέχνη και Εκπαίδευση


8. Η Σκέψη στην Εφηβική Ηλικία


9. Κίνητρα Μάθησης


10. Μαθησιακές Δυσκολίες: ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού


11. Μουσική και Μάθηση


12. Ο σχολικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης


13. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»


14. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση


15. Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


16. Το Λάθος στη Διδασκαλία και Μάθηση: η περίπτωση των Μαθηματικών


17. Χιούμορ και Εκπαίδευση


19. Μεταγνώση και Εκπαιδευτική Διαδικασία

—————————————-

20. Ψυχοθεραπευτικός Κήπος


21. Mentoring και Εκπαίδευση


22. Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

εμπατηυ

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:

ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.


23. Η Ψυχολογία του Ψεύδους


24. Collective Intelligence


27. Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et. al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP


29. Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

An applied framework for Positive Education

Positive Psychology at School: A School-Based
Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health
and Well-Being

A review of school-based positive psychology interventions

——————

30. Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη στο Σχολείο

Introduction to Existentialism


31. Ο Βοτανικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης


32. Διατροφή και Γνωστική Ανάπτυξη


33. Διαταραχές Προσωπικότητας


34. Οι αντιλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης – σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα σπουδών τους*

Γεωργιάδης, Μενεξές, Οικονόμου – Οι αντιλήψεις των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το πρόγραμμα σπουδών τους.

 1. Επισιτιστική Ασφάλεια και Εκπαίδευση

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία πολυεπίπεδη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη χρήση και τη σταθερότητα. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό.

Το κλίμα αλλάζει. Η τροφή και η γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

———————

36.Ανάπτυξη του εγκεφάλου σε σχέση με τη διατροφή της μητέρας και του παιδιού*

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ

Ο ρόλος της διατροφής στη γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού

——–

37. Εκπαιδευτικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ακαδημαϊκών Εργασιών στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

——–

38. Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ

Είναι λειτουργίες του εγώ που έχουν σκοπό να απαλλάξουν το άτομο από το άγχος ή άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Κινητοποιούνται από άγχος που ενεργεί ως σήμα κινδύνου και η κινητοποίηση αυτή είναι ασυνείδητη. Όχι παθολογικοί αφ’ εαυτού τους.

—————-

39. Δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων στην εκπαίδευση

Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιχνίδι Ρόλων

——————-

40. Μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

———————-

41. Αξιολόγηση Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ & ΠΑΙ∆ΙΑ

————————-

42. Η φιλία στην εφηβεία

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους

43. Όψεις του εαυτού: αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα, ταυτότητα

Ευτυχία

Αντικλείδι για την Ευτυχία

 Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

Εκπαιδευτική Έρευνα: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές 01


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – Βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 6η έκδοση (2010) του συστήματος αναφοράς ΑΡΑ (American Psychological Association style).

APA Research Style Crib Sheet – by Russ Dewey, Georgia Southern University Psychology Department [Emeritus]

Copy – Paste – Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας:

Μια εργασία που δεν περιέχει αποσπάσματα εργασιών άλλων συγγραφέων σε συνολικό ποσοστό πάνω από το 5% της έκτασής της θεωρείται καταρχήν αποδεκτή ως προς αυτό το κριτήριο και πάντα μόνον εφόσον κάθε αναφορά ακολουθείται από ένα προσωπικό σχόλιο του συγγραφέα που δικαιολογεί γιατί έχει επιλέξει το συγκεκριμένο απόσπασμα και αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αυτό στηρίζει την άποψή του.

Copy – Paste – Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας:

Μια εργασία βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο αν περάσει αλώβητη από τον «αξονικό τομογράφο» http://www.duplichecker.com/. Πριν παραδώσετε την εργασία σας στον επιβλέποντα καθηγητή σας, ελέγξτε το κείμενό σας με το λογισμικό αυτό. Είναι δωρεάν, χρειάζεται μια απλή εγγραφή και μετά υπομονή γιατί δεν δέχεται πάνω από 1500 λέξεις ανά προσπάθεια. Όμως δεν θα ξεφτιλιστείτε! Μην ξεχνάτε, η λογοκλοπή είναι ακαδημαϊκό παράπτωμα…

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. – Βγήκαν οι προκηρύξεις για 2013-14!!!


2013-09-17 (Αγάπης, Ελπίδας, Πίστης και Σοφίας)

dsl

Επιτέλους!

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οδηγίες προς τους υποψήφιους

2011-2012: Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας, απαντήσεις του E2


Οι απαντήσεις των μαθητών μου του Ε2 της χρονιάς που μας πέρασε στην ερώτηση:

Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας τη σχετική με τα μαθήματα που κάναμε μαζί (και ενδεχομένως τις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και την πτυχιακή εργασία) τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί;

 1. Αν μπορούσα να κάνω αντιγραφή του κλίματος που επικρατούσε στην αίθουσα και του τρόπου-μεθόδου διεξαγωγής του μαθήματος και μετά επικόλληση σε προγενέστερες «εκπαιδευτικές» εμπειρίες θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς δεύτερη σκέψη.
 2. Άνθρωπος χαρισματικός, ακούραστος, καθοδηγητικός και πάντα καλοδιάθετος.
 3. Αυτά που αποκόμισα είναι πάρα πολλά. Ζωντάνια για ζωή, ενασχόληση με διαφορετικά πράγματα, την ηρεμία και ψυχραιμία από την οποία διακατέχεστε. Πέρα από γνώσεις πάνω στο διδαχθέν αντικείμενο, κέρδισα «μηνύματα ζωής» και «στάσεις ζωής» τόσο απ’ το ίδιο το περιεχόμενο των μαθημάτων, όσο και απ’ τον διδάσκοντα.
 4. Γνώρισα την Ψυχολογία, ή καλύτερα κάποιες εισαγωγικές της έννοιες, με βήματα αργά, σταθερά και χωρίς ίχνος φόβου και άγχους. Έμαθα να εφαρμόζω στην πράξη αυτά που διδάχτηκα, χωρίς καν να καταλαβαίνω πως, γεγονός που σημαίνει πως η γνώση έγινε κτήμα μου.
 5. Είδα τα πράγματα από μιαν άλλη οπτική γωνία. Ο τρόπος διδασκαλίας, οι τεχνικές, οι παρατηρήσεις, η ενεργητική συμμετοχή και η επικοινωνία απέκτησαν ένα ιδιαίτερο νόημα μέσω της ΑΣΠΑΙΤΕ και ιδιαίτερα των συγκεκριμένων μαθημάτων.
 6. Ενδεδειγμένος τρόπος διδασκαλίας για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της Εκπαίδευσης για την Ελληνική πραγματικότητα.
 7. Ενδιαφέρον γνωστικό και μαθησιακό. Σημαντικές οργανωμένες γνώσεις. Ποτέ δεν βαρέθηκα στη διάρκεια των μαθημάτων. Μέσα από τα μαθήματα βοηθήθηκα να ερμηνεύσω και να αποκωδικοποιήσω στάσεις, συμπεριφορές κ.ά. Αναπτύχθηκε η δημιουργικότητα και η φαντασία μου. Ήταν μια ευχάριστη και όμορφη νότα της εβδομάδας οι ώρες του μαθήματος.
 8. Ζεστή επικοινωνία, παραστατική-ζωντανή παρουσίαση, εποικοδομητική συζήτηση.
 9. Η εμπειρία ήταν η πλέον επιθυμητή και κρίνεται άκρως θετική. Υπήρχε η απαραίτητη ανατροφοδότηση ενώ ταυτόχρονα ο διδάσκων σέβεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως ενήλικες. Ήταν αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο ενήλικας μαθητής για να είναι δημιουργικός και παραγωγικός.
 10. Ήταν ένα «ταξίδι» μέσα σε ένα κοπιώδες έτος.
 11. Ήταν ένα δίωρο την εβδομάδα που δεν βαρέθηκα ούτε μια φορά. Πριν ξεκινήσει το μάθημα σκεφτόμουνα πάλι κάτι ενδιαφέρον θα ακούσω με τον ξεχωριστό τρόπο του καθηγητή.
 12. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Με πολλά καινούρια πράγματα, ερεθίσματα για τον έσω και έξω κόσμο μας, με πολλές σκέψεις για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον.
 13. Θα αναφερόμουν στα διάφορα παιχνίδια που κάναμε, λειτουργώντας σε ομάδες (π.χ. πύργους, κουταλάκια κ.τ.λ.) προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία της διάδρασης στα διάφορα μαθήματα και τα θετικά αποτελέσματα που είναι δυνατόν να έχει.
 14. Καταρχήν, αισθάνθηκα ασφαλής να ζητήσω να αναλάβει την πτυχιακή μου και δεν διαψεύστηκα. ΣΕ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων ερχόμουν με πολύ χαρά. Η Τρίτη ήταν η αγαπημένη μου μέρα μαθημάτων. Δεν θα σταθώ καθόλου στις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησα. Αυτό που έχει τεράστια σημασία για μένα είναι ότι είδα πολλά πράγματα που αγνοούσα για τον εαυτό μου μέσα από το μάθημα. Τελικά, άλλαξα σαν άνθρωπος. Άλλαξε ο τρόπος ζωή μου και η ματιά μου στη ζωή. Σας ευχαριστώ! Μακάρι να σας είχα γνωρίσει νωρίτερα. ¨όλοι οι άνθρωποί μου σας γνωρίζουν μέσα από όσα έχω κατά καιρούς πει για σας.
 15. Ο αριθμός των πτυχιακών εργασιών που δήλωσαν στο συγκεκριμένο μάθημα μαρτυράει την αποδοχή των μαθητών, η οποία δημιουργήθηκε από το εκπαιδευτικό ήθος του καθηγητή, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και την αντιμετώπιση στις διάφορες ενέργειες διδασκαλία ΠΑΔ κ.λπ. ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΝΕΞΕΣ στην πρώτη γραμμή …
 16. Ο καθηγητής ήταν ευδιάθετος, χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους για να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον, πράγμα το οποίο σε γενικές γραμμές πέτυχε. Το μάθημα δεν γινόταν απλά για να γίνει.
 17. Όλα ήταν υπέροχα.
 18. Παρόλο που ο τομέας μου είναι εντελώς διαφορετικός, τα συγκεκριμένα μαθήματα μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αυτό οφείλεται στην μεταδοτική ικανότητα του καθηγητή.
 19. Πολύ καλή εμπειρία το μάθημα στο σύνολό του. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία για το μέλλον μας ως εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, καθώς επιτύχαμε τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας σε ένα μεγάλο φάσμα του αντικειμένου της ψυχολογίας.
 20. Πού θετικές εντυπώσεις από τον τρόπο που έγιναν τα μαθήματα, αυτό όμως που μου άρεσε πάρα πολύ και το διασκέδασα πραγματικά, ήταν το παιχνίδι με το κουτάλι. Μπήκαμε όλοι στη διαδικασία να σκεφτούμε δημιουργικά και είδαμε στην πράξη πως μπορούμε να κάνουμε το μάθημά μας με τρόπο διαφορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Κάτι αντίστοιχο έγινε με τους πίνακες ζωγραφικής και την κατασκευή ενός πύργου.
 21. Τα μαθήματα αυτά αποτέλεσαν μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης. Εφαρμόζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις, αποδείχτηκε ότι το παιχνίδι πάντα αποδίδει, ασχέτως ηλικίας. Στο ζεστό κλίμα της τάξης αναπτύχθηκαν σχέσεις, απόψεις και αποκτήθηκαν γνώσεις: για την ψυχολογία, για το αντικείμενό μας, για τους ανθρώπους. Αν τα εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας, θα γίνουμε όλοι καλύτεροι.
 22. Το μάθημα ήταν πολύ περιεκτικό και ουσιαστικό, κυρίως πρωτότυπο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Ο καθηγητής, πολυδιάστατη και ευχάριστη προσωπικότητα εφάρμοσε μεθόδους διδακτικές πολύ καινοτόμες. Το πιο σημαντικό: το μάθημα ήταν εποικοδομητικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό, απαλλαγμένο από κάθε είδους άγχος.
 23. Υπήρχε ένα ευχάριστο κλίμα. Το παρατσούκλι σας για αυτό το ευχάριστο μάθημα ήταν «ο αντιstress» καθηγητής.