8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017)


27-29 Σεπτεμβρίου 2017, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

http://www.ictr.gr/

ICTR2017_Programme_web

Poster_ictr 2017_new_ao

πόστερ

 

Πτυχιακές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ… κοντά στο τέλος…


Πτυχιακή

Σας θυμίζω που μπορείτε να βρείτε βοήθειες, λίγο πριν το τέλος…

 

Μάθημα ΕΨ03 – Προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας


Προσωπικότητα

Η προσωπικότητα αντιπροσωπεύει εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εξηγούν τους σταθερούς τύπους συναισθήματος, σκέψης και συμπεριφοράς, δηλαδή το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και νοητικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου.

Σε προηγούμενα μαθήματα είδαμε πώς ο Freud και ο Erikson περιγράφουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας από τη γέννηση μέχρι την ωριμότητά μας. Στη συνέχεια θα δούμε πώς αντιλαμβάνονταν την προσωπικότητα οι αρχαίοι πρόγονοί μας και τη σχέση που η αντίληψη αυτή έχει με σύγχρονες θεωρίες.

Ιδιοσυγκρασία (ταμπεραμέντο)

Κράση: η ιδιαίτερη κατάσταση του οργανισμού ενός ατόμου από την άποψη της φυσιολογίας, ο ιδιαίτερος τρόπος και βαθμός αντίδρασης ενός οργανισμού σε εξωτερικά νοσογόνα αίτια.

Ιδιοσυγκρασία είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που αντιδρά κι εκδηλώνει το άτομο τα συναισθήματά του και, γενικά, τον ψυχικό του κόσμο ή, αλλιώς, η ιδιαίτερη και εκ φύσεως οργανική ή ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου και η διάθεση με την οποία αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Χαρακτήρας

Χαρακτήρας είναι το στοιχείο που αποτελεί το ιδιαίτερο και ουσιαστικό γνώρισμα ενός ανθρώπου ή, αλλιώς, το σύνολο των έμφυτων ιδιοτήτων και των μορφών συμπεριφοράς με τις οποίες ο άνθρωπος εκφράζει τον τρόπο της ύπαρξής του και αντιδρά στα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου. Μιλάμε, επίσης, για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και τότε χρησιμοποιούμε λέξεις-επίθετα που προσδιορίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον εικοστό αιώνα βασίστηκαν σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά και κατάληξαν σε θεωρίες που ταυτίζονται σχεδόν με αυτήν του Ιπποκράτη, με τη διαφορά ότι δεν έχουν πια ανάγκη την αναφορά τους σε βιολογικά υγρά.

Η θεωρία των τεσσάρων ιδιοσυγκρασιών

(…) Τῶν δὲ ἰητρῶν οἱ μέν τινες λέγουσιν, ὡς ὥνθρωπος αἷμα μοῦνόν ἐστιν, οἱ δ᾿ αὐτέων χολήν φασιν εἶναι τὸν ἄνθρωπον, ἔνιοι δέ τινες φλέγμα. ἐπίλογον δὲ ποιεῦνται καὶ οὗτοι πάντες τὸν αὐτόν. ἓν γάρ τι εἶναί φασιν, ὅ τι ἕκαστος αὐτέων βούλεται ὀνομάσας, καὶ τοῦτο ἓν ἐὸν μεταλλάσσειν τὴν ἰδέην καὶ τὴν δύναμιν, ἀναγκαζόμενον ὑπό τε τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, καὶ γίνεσθαι καὶ γλυκὺ καὶ πικρὸν καὶ λευκὸν καὶ μέλαν καὶ παντοῖόν τι ἄλλο. (…)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/ancient_authors/Hippocrates/PeriFysiws.htm, §2)

2

Εικόνα 1. Χολερικός, μελαγχολικός, αιματικός, φλεγματικός

3

Εικόνα 2. Φλεγματικός, Χολερικός, Αιματικός, Μελαγχολικός

Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, το σώμα περιέχει τέσσερις χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή. Η ισορροπία της αναλογίας των χυμών συντηρεί την υγεία («ευκρασία»), ενώ η διαταραχή της («δυσκρασία») προκαλεί τις αρρώστιες. Η σωστή αναλογία των χυμών χαρακτηρίζεται με τον όρο «κράσις».

Ο Ιπποκράτης (Κως, 460 π.Χ. – Λάρισα, 360 π.Χ.) παρατήρησε τις ομοιότητες που υπήρχαν ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, χώρισε τους ανθρώπους σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την προσωπικότητά τους: αιματικούς, χολερικούς, μελαγχολικούς και φλεγματικούς. Αυτές οι κατηγορίες και οι ονομασίες τους ακόμη και σήμερα βοηθούν στην κατάταξη των γενικών τύπων της προσωπικότητας των ανθρώπων. Κάθε τύπος διαθέτει τα δικά του δυνατά σημεία, έχει όμως αντίστοιχα και αδυναμίες. Για παράδειγμα, ο αιματικός μιλάει εύκολα με τους άλλους (προτέρημα), αλλά μερικές φορές μπορεί να «σε πάρει μονότερμα» χωρίς έλεος (αδυναμία). Ο χολερικός «τρελαίνεται» να φέρνει τις δουλειές του σε πέρας (δύναμη), αλλά είναι μάλλον αναίσθητος στις ανάγκες των άλλων (αδυναμία). Ο μελαγχολικός είναι πολύ προσεκτικός (προτέρημα), αλλά μπορεί να γίνει υπερβολικά λεπτολόγος (μειονέκτημα). Και ο φλεγματικός σπανίως θα εκνευριστεί (δύναμη), αλλά μπορεί να γίνει τεμπέλης και αδιάφορος (αδυναμία).

Στο Παράρτημα 3, παρουσιάζεται ένα τεστ προσωπικότητας βασισμένο σε σύγχρονα ευρήματα, αλλά και με αναφορά στη θεωρία του Ιπποκράτη, όπως το χρησιμοποιεί η FLORENCE LITTAUER στο βιβλίο της «Προσωπικότητα συν», εκδόσεις Κλειδάριθμος.

4

Εικόνα 3. Φλεγματικός, Χολερικός, Αιματικός, Μελαγχολικός

Πολύ αργότερα, στον Μεσαίωνα, «Ο κανόνας της Ιατρικής» (Canon of Medicine) του Πέρση Avicenna (980–1037) που διδάσκονταν σε πολλά πανεπιστήμια της εποχής περιλάμβανε μια εκτενέστερη εκδοχή των τεσσάρων ταμπεραμέντων συμπερι-λαμβάνοντας συναισθηματικές όψεις, νοητικές ικανότητες, ηθικές στάσεις, αυτο-ενημερότητα (self-awareness), κινήσεις και όνειρα.

Αργότερα, ο Immanuel Kant (1724–1804), ο Rudolf Steiner (1861–1925), ο Alfred Adler (1879–1937), ο Erich Adickes (1866–1925), ο Eduard Spranger (1914), ο Ernst Kretschmer (1920- ), και ο Erich Fromm (1947- ), όλοι ασχολήθηκαν με τα τέσσερα ταμπεραμέντα (με διαφορετικά ονόματα) και στις θεωρήσεις τους βασίζονται οι σύγχρονες θεωρίες για τα ταμπεραμέντα.

Ο Hans Eysenck (1916–1997) ήταν ένας από τους πρώτους ψυχολόγους που ανάλυσαν τις διαφορές της προσωπικότητας χρησιμοποιώντας ψυχοστατιστικές μεθόδους (factor analysis), και οι έρευνές του τον οδήγησαν να πιστέψει ότι το ταμπεραμέντο έχει βιολογική βάση. Οι παράγοντες που προτείνει στο βιβλίο του Dimensions of Personality είναι ο Νευρωτισμός που αναφέρεται στην τάση να εκφράζει το άτομο αρνητικά συναισθήματα και η Εξωστρέφεια που είναι η τάση του ατόμου να χαίρεται θετικά συμβάντα, κυρίως κοινωνικά. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές διαστάσεις ο Eysenck παρατήρησε πόσο πολύ τα αποτελέσματά του είναι όμοια με τα τέσσερα ταμπεραμέντα των αρχαίων Ελλήνων.

Άλλοι ερευνητές ανάπτυξαν παρόμοια συστήματα, πολλοί από τους οποίους δεν διατηρούν τα αρχαία ονόματα και αρκετοί συνδυάζουν την εξωστρέφεια με έναν διαφορετικό παράγοντα, όπως για παράδειγμα τον προσανατολισμό στα έργα ή στις σχέσεις. Μία από τις πιο γνωστές σήμερα είναι η κατάταξη ταμπεραμέντου κατά Keirsey (Keirsey Temperament Sorter, KTS). Τα τέσσερα ταμπεραμέντα του David West Keirsey (Oklahoma, 1921 – ) βασίζονται ευρέως στα χαρακτηριστικά των θεοτήτων Απόλλωνα, Διόνυσου, Επιμηθέα και Προμηθέα και αντιστοιχούν στους 16 τύπους του MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) που κατασκεύασαν η Katharine Cook Briggs  (1875 – 1968) και η κόρης της, Isabel Briggs Myers (1897 – 1980). Στην περίπτωση του MBTI τα τέσσερα στοιχεία μετονομάστηκαν σε Τεχνίτης, Φρουρός, Ιδεαλιστής και Λογικός, ενώ η θεωρία KTS ονόμασε τα ταμπεραμέντα «Αισθητικός» και «Διαισθητικός» (συγκεκριμένος και αφηρημένος) μαζί με το νέο ζευγάρι συνεργατικός και πραγματιστής. Τέλος, τα αλληλεπιδραστικά στιλ της Linda Berens συνδυάζουν τον Διαχειριστή Σχέσεων με τον διαχειριστή Πληροφοριών και τον Εξωστρεφή με τον Εσωστρεφή και σχηματίζουν μια ομάδα στιλ που γενικά ομοιάζουν με τα τέσσερα ταμπεραμέντα του Ιπποκράτη, τα οποία αντιστοιχούν με τα 16 στιλ στα ταμπεραμέντα του Keirsey.

«Ο βίος βραχύς, η τέχνη μακρή, ο καιρός οξύς, η πείρα σφαλερή και η κρίσις χαλεπή» (η ανθρώπινη ζωή είναι σύντομη, η επιστήμη ατέλειωτη, ο χρόνος λίγος, η πείρα λαθεμένη και η απόφαση γεμάτη ευθύνες). ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες καλύτεροι ή χειρότεροι από άλλους;

Νιώθω πως ο δικός μου είναι απαίσιος!

 

 

 

Ernst von Glasersfeld (8 March 1917 – 12 November 2010) and the radical constructivism


constructivism-7-728.jpg

Έλαβα σήμερα την παρακάτω επιστολή

Dear readers

Today we celebrate the centenary of Ernst von Glasersfeld who founded radical constructivism in 1974 as «an unconventional approach to the problems of knowledge and knowing. It starts from the assumption that knowledge, no matter how it is defined, is in the heads of persons, and that the thinking subject has no alternative but to construct what he or she knows on the basis of his or her own experience.»

Ernst von Glasersfeld was born on 8 March 1917 in Munich of Austrian parents, and grew up in Northern Italy and Switzerland. Briefly studied mathematics in Zürich and Vienna. Returned to Italy in 1946, worked as a journalist, and collaborated until 1961 in Ceccato’s Scuola Operativa Italiana (language analysis and machine translation). From 1962 director of US-sponsored research project in computational linguistics. From 1970, he taught cognitive psychology at the University of Georgia, USA. Professor Emeritus in 1987. He held several honorary doctorates. Ernst von Glasersfeld passed away on 12 November 2010.

Find below some links to publications and web pages focusing on the work of this exceptional scholar.

Festschrift for Ernst von Glasersfeld Celebrating His 90th Birthday, edited by Ranulph Glanville & Alexander Riegler
http://constructivist.info/2/2-3

Special Issue “Can Radical Constructivism Become a Mainstream Endeavor?”, edited by Andreas Quale & Alexander Riegler
http://constructivist.info/6/1

Commemorative Issue for Ernst von Glasersfeld, edited by Hugh Gash & Alexander Riegler
http://constructivist.info/6/2

Special Issue “Forty Years of Radical Constructivism in Educational Research”, edited by Alexander Riegler & Leslie P. Steffe
http://constructivist.info/9/3

Bibliography and full texts of all 307 publications written by Ernst von Glasersfeld
http://cepa.info/author/glasersfeld-e-von

Ernst von Glasersfeld Homepage
http://www.vonglasersfeld.com

Ernst von Glasersfeld Centenary Conference in April 2017 in Innsbruck, Austria
http://www.evg2017.net

Ernst von Glasersfeld Archive
http://www.evg-archive.net/en/

Sincerely,
Alexander Riegler

_______________________________________________
constructivist-foundations mailing list
constructivist-foundations@lists.univie.ac.at
https://lists.univie.ac.at/mailman/listinfo/constructivist-foundations

271601.png

———————————

 

808149.png

 

quote-what-radical-constructivism-may-suggest-to-educators-is-this-the-art-of-teaching-has-ernst-von-glasersfeld-134-54-86 (1)

Ψυχολογία vs. Ψυχιατρική


The scientific process of knowing the human mind as well as its behaviour is known as psychology whereas the branch of medicine that deals with the emotional and the metal illness is known as psychiatry.

psychovspsychi

Rudolph Gockel was the person who developed the name of psychology. Psychologist is a scientist or a clinician who investigates the mind of the human which includes their cognition and behaviour as well. Some of the major fields of study are research psychology and clinical psychology and a licensed practitioner must be a PhD, PsyD or EdD.

The name psychiatry was developed by Johann Christian Reil and a psychiatrist is a physician who helps to treat the mental illness. MD or DO are the licensed practitioners in the field and major field of study are psychiatric medication & Tomography.
As per the year 2010, out of every 5 Americans, 1 suffered from the problem of mental illness. 16.9 % of Men were diagnosed with mental illness whereas more than 23% of the women suffered from the mental problem. As compared to the people above the age of 50, the rate of mental illness among the youth adults in the age group of 18 to 25 years is twice more.

Πηγή: http://graphs.net/psychology-vs-psychiatry-infographic.html

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Βόλος 20-23 Οκτωβρίου 2016


20_23-10-2016_Βόλος.JPG
Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν
το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
με θέμα

Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης:
γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στις 20-23 Οκτωβρίου 2016
στον Βόλο,
στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

20_23-10-2016_Βόλος02

Μεταξύ των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν θα είναι και δύο εργασίες στις οποίες συμμετέχουν ένας φοιτητής και μία φοιτήτρια του ΕΠΠΑΙΚ.

 Προσωπικές_Αξίες

Συνεπιμέλεια.JPGΤο πόστερ:

poster-synepimeleia-80×110-teliko

%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85

ΕΠΠΑΙΚ: Πτυχιακές Εργασίες 2016-2017


Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.

Λεπτομέρειες: ΕΠΠΑΙΚ 2017-2017 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2016-2017 ΕΠΠΑΙΚ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακολουθούν θέματα για πτυχιακές εργασίες που πρότεινα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

(με ενδεικτικές πηγές εκκίνησης: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο)

 

  1. Βιωματική Μάθηση

 ——-

2. Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Σχολείο


3. Διατροφή και Μάθηση

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο


7. Τέχνη και Εκπαίδευση


8. Η Σκέψη στην Εφηβική Ηλικία


9. Κίνητρα Μάθησης


10. Μαθησιακές Δυσκολίες: ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού


11. Μουσική και Μάθηση


12. Ο σχολικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης


13. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»


14. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση


15. Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


16. Το Λάθος στη Διδασκαλία και Μάθηση: η περίπτωση των Μαθηματικών


17. Χιούμορ και Εκπαίδευση


19. Μεταγνώση και Εκπαιδευτική Διαδικασία

—————————————-

20. Ψυχοθεραπευτικός Κήπος


21. Mentoring και Εκπαίδευση


22. Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

εμπατηυ

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:

ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.


23. Η Ψυχολογία του Ψεύδους


24. Collective Intelligence


27. Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et. al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP


29. Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

Positive Psychology in Practice

The Positive Psychology of Emotional Intelligence

Positive education: positive psychology and classroom interventions

Handbook of Positive Psychology in Schools

TOWARDS A POSITIVE PSYCHOLOGY FOR LEADERS

An applied framework for Positive Education

Positive Psychology at School: A School-Based
Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health
and Well-Being

A review of school-based positive psychology interventions

——————

30. Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη στο Σχολείο

Introduction to Existentialism


31. Ο Βοτανικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης


32. Διατροφή και Γνωστική Ανάπτυξη


33. Διαταραχές Προσωπικότητας


34. Οι αντιλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης – σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα σπουδών τους*

Γεωργιάδης, Μενεξές, Οικονόμου – Οι αντιλήψεις των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το πρόγραμμα σπουδών τους.

  1. Επισιτιστική Ασφάλεια και Εκπαίδευση

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι μία πολυεπίπεδη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη χρήση και τη σταθερότητα. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό.

Το κλίμα αλλάζει. Η τροφή και η γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσουν.

———————

36.Ανάπτυξη του εγκεφάλου σε σχέση με τη διατροφή της μητέρας και του παιδιού*

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ

Ο ρόλος της διατροφής στη γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού

——–

37. Εκπαιδευτικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ακαδημαϊκών Εργασιών στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

——–

38. Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ

Είναι λειτουργίες του εγώ που έχουν σκοπό να απαλλάξουν το άτομο από το άγχος ή άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Κινητοποιούνται από άγχος που ενεργεί ως σήμα κινδύνου και η κινητοποίηση αυτή είναι ασυνείδητη. Όχι παθολογικοί αφ’ εαυτού τους.

—————-

39. Δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων στην εκπαίδευση

Η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιχνίδι Ρόλων

——————-

40. Μη λεκτική επικοινωνία στην τάξη

Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο

———————-

41. Αξιολόγηση Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ & ΠΑΙ∆ΙΑ

————————-

42. Η φιλία στην εφηβεία

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους

43. Όψεις του εαυτού: αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα, ταυτότητα

Ευτυχία

Αντικλείδι για την Ευτυχία

 Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-