Μάθημα ΕΨ03 – Ιδιοσυγκρασία, Χαρακτήρας, Προσωπικότητα.


Προσωπικότητα Η προσωπικότητα αντιπροσωπεύει εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εξηγούν τους σταθερούς τύπους συναισθήματος, σκέψης και συμπεριφοράς, δηλαδή το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και νοητικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου. Σε προηγούμενα μαθήματα είδαμε πώς ο Freud και ο Erikson περιγράφουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας από τη γέννηση μέχρι την ωριμότητά μας.… Continue reading Μάθημα ΕΨ03 – Ιδιοσυγκρασία, Χαρακτήρας, Προσωπικότητα.

Ernst von Glasersfeld (8 March 1917 – 12 November 2010) and the radical constructivism


Έλαβα σήμερα την παρακάτω επιστολή Dear readers Today we celebrate the centenary of Ernst von Glasersfeld who founded radical constructivism in 1974 as "an unconventional approach to the problems of knowledge and knowing. It starts from the assumption that knowledge, no matter how it is defined, is in the heads of persons, and that the… Continue reading Ernst von Glasersfeld (8 March 1917 – 12 November 2010) and the radical constructivism

Ψυχολογία vs. Ψυχιατρική


The scientific process of knowing the human mind as well as its behaviour is known as psychology whereas the branch of medicine that deals with the emotional and the metal illness is known as psychiatry. Rudolph Gockel was the person who developed the name of psychology. Psychologist is a scientist or a clinician who investigates… Continue reading Ψυχολογία vs. Ψυχιατρική