Ως Προμηθείς αποτύχαμε! Ας λειτουργήσουμε σωστά τουλάχιστον ως Επιμηθείς.

(Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε την 7η Ιουλίου 2007. Παραμένει όμως επίκαιρο.) Διάβασα στον τύπο ότι το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κτίριο ΦΙΞ στην Αθήνα, είναι…