Μην καίτε τα βιβλία, δώστε τα στους επόµενους!

Ολόκληρες δεκαετίες µιας µαθητικής συνήθειας µε πολλαπλούς συµβολισµούς, την καταστροφή και το τελετουργικό κάψιµο των σχολικών βιβλίων στο τέλος κάθε χρονιάς, επιχειρεί να σταµατήσει τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου. Μέσω ενός…

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού

... Προμηθευτείτε τα συλλεκτικό πλέον βιβλίο πριν εξαντληθεί γιατί τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ έκλεισαν. Οικονόμου Πέτρος Οικονόμου Ανδρέας Κλιάπης Πέτρος Κασσώτη Όλγα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει…