Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 01: ΑΡΑ (American Psychological Association style).


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 6η έκδοση (2010) του συστήματος αναφοράς ΑΡΑ (American Psychological Association style). APA Research Style Crib Sheet - by Russ Dewey, Georgia Southern University Psychology Department [Emeritus] Copy - Paste - Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας: Μια εργασία που δεν περιέχει αποσπάσματα εργασιών άλλων συγγραφέων… Continue reading Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 01: ΑΡΑ (American Psychological Association style).

Εκπαιδευτική Έρευνα: Έρευνα Δράση


Πηγή: http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/drast/embiaabia.htm Έρευνα δράση Στην έρευνα δράση, ο ερευνητής εργάζεται σε στενή συνεργασία με μια ομάδα ανθρώπων για τη βελτίωση μιας κατάστασης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο ερευνητής δεν «κάνει έρευνα» σχετικά με «τους ανθρώπους, αλλά, αντίθετα, λειτουργεί μαζί τους, ενεργεί ως καταλύτης. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει ο ερευνητής καλές δεξιότητες… Continue reading Εκπαιδευτική Έρευνα: Έρευνα Δράση

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 04: Λογοκλοπή


Πρώτη δημοσίευση: 11-01-2011 Προσοχή! Η λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα! Λογοκλοπή Λογοκλοπή είναι η ελληνική απόδοση στον όρο “plagiarism”. Με τον όρο λογοκλοπή δηλώνεται η ιδιοποίηση έργου ή ιδεών άλλου δημιουργού. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου/ ιδεών /αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντάς τα ως… Continue reading Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 04: Λογοκλοπή

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές


Πρώτη δημοσίευση 20-11-2010 Μερικές βασικές περιπτώσεις και το διαδίκτυο Για τα σχέδια μαθήματος και τις πτυχιακές εργασίες σας: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. New York: Cambridge University Press. Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Α. & Οικονόμου, Π. (2006). Μαθηματικά Πέμπτης Δημοτικού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Kaldrimidou, M., &… Continue reading Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές