ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ: αναμένονται σημαντικές αλλαγές

Πρώτη δημοσίευση: 17 Ιουλίου 2013 Δείτε σχετικά το άρθρο 29 του νομοσχεδίου: Nomosxedio_YPAITH ------------------------------------------------------------------------------------------- Προηγήθηκαν οι δυο ανακοινώσεις από τον πρόεδρο της Διοικούσας: Πηγή: http://www.aspete.gr/ και στο ΠΕΣΥΠ: http://www.aspete.gr/