Μνήμη 02. Τύποι μνήμης


πρώτη δημοσίευση 18-12-2008 Το σύστημα της μνήμης αποτελείται από πολλά ειδικά υποσυστήματα. Αυτά μπορούν χοντρικά να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους. Αυτά που ευθύνονται για τη διατήρηση στο νου πληροφοριών για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γνωστά ως αισθητήριες/αισθητηριακές μνήμες, αυτά που διατηρούν πληροφορίες για λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή βραχύχρονες μνήμες, και εκείνα που διατηρούν πληροφορίες απεριόριστα, δηλαδήΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μνήμη 02. Τύποι μνήμης».

Μάθημα ΑΨ02: Σίγκμουντ Φρόιντ – Sigmund Freud (1856-1939)


Πρώτη δημοσίευση 10 Νοεμβρίου 2009 http://prezi.com/jffgt9_cuzww/freud/ Ψυχαναλυτική Θεωρία Κεντρική αντίληψη της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Φρόιντ είναι ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν πανίσχυρες βιολογικές παρορμήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Τι είδους παρορμήσεις; Ανεπιθύμητες! Ο Φρόιντ έβλεπε ένα νεογέννητο σαν “ένα καζάνι που βράζει” -ένα κληρονομικά εγωιστικό πλάσμα, το οποίο ανηλεώς «καθοδηγείται» από δύο ειδών ένστικτα, ταΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μάθημα ΑΨ02: Σίγκμουντ Φρόιντ – Sigmund Freud (1856-1939)».

Μάθημα ΑΨ06: Τζέρομ Μπρούνερ – Jerome Bruner (1915 – 2016)


Πρώτη δημοσίευση 1-2-2012 Jerome Bruner Από τη σελίδα του Ανδρέα Κασσέτα ————————————————————————– Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner from Smaragda Papadopoulou ————————————————————————– Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του Jerome Bruner ήταν «Η Διαδικασία της Εκπαίδευσης» (1960). Στο βιβλίο αυτό εξέφρασε την άποψη ότι οι διδάσκοντες συχνά σπαταλούν τον χρόνο πολλών μαθητών επειδή αναβάλλουν τουςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μάθημα ΑΨ06: Τζέρομ Μπρούνερ – Jerome Bruner (1915 – 2016)».

Μάθημα ΘΨ05: Μεταγνώση


Πρώτη δημοσίευση: 19-11-2008 «Η μεταγνώση σημαίνει βασικά γνώση για τη γνώση. Ο Flavell (1981) διακρίνει τη μεταγνωστική γνώση από τη μεταγνωστική εμπειρία και η Ευκλείδη (2002) προσθέτει την έννοια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στο συνειδητό έλεγχο των διαδικασιών. Επίσης, ο Ματσαγγούρας (1994) εξηγεί ότι η μεταγνώση αναφέρεται στη συνειδητοποίηση και τον έλεγχο, όχιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μάθημα ΘΨ05: Μεταγνώση».