Νικολός Δημήτρης: χρήσιμη σελίδα για ΠΑΔ


Άρθρα σχετικά με τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας. Συγκεντρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 από τον Γρηγόρη Δαβράζο και το Δημήτρη Νικολό για τις ομάδες αποφοίτων πληροφορικής.

ΠΑΔ: για να πάρετε ιδέες!


Αξιολόγηση Οικονόμου … Το Διαδίκτυο & ο Παγκόσμιος Ιστός – Φύλλο Εφαρμογής Το Διαδίκτυο & ο Παγκόσμιος Ιστός – Φύλλο Ελέγχου Το Διαδίκτυο & ο Παγκόσμιος Ιστός – Σχέδιο Μαθήματος Οικονόμου – Μάθηση σε ομάδες – Φύλλο πληροφοριών Οικονόμου – Μάθηση σε ομάδες – Φύλλο δραστηριότητας Οικονόμου – Μάθηση σε ομάδες – Μικροδιδασκαλία 20΄ ΓραφικάΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΠΑΔ: για να πάρετε ιδέες!».