Διαβάζουμε και συζητούμε μήπως και ξεστραβωθούμε

Εμπεριέχουμε τον απέναντι http://www.skai.gr/master_story.php?id=104794 Χρειάζονται φυτώρια οράματος http://www.skai.gr/master_story.php?id=104791 Συλλογική εκδραμάτιση http://www.skai.gr/master_story.php?id=104796 Διάρρηξη του "κοινωνικού συμβολαίου" της οικογένειας http://www.skai.gr/master_story.php?id=104802