Μαθηματικά: το Πυθαγόρειο Θεώρημα… χωρίς λόγια


Πρώτη δημοσίευση 21 Μαρτίου 2012 "Υγρή απόδειξη" "3Χ3 +4Χ4 =5Χ5" Da Vinci's Proof of the Pythagorean Theorem ...

Μαθηματικά (ενοχλητικά): ο χωρισμός του τετραγώνου σε δύο ίσα μέρη.


Δεν είναι η λύση ολοκληρωμένη, αλλά σκαρήφημά της, ώστε όσοι θέλουν να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Διατυπώστε, τελικά, μια πρόταση που περιγράφει -ως θεώρημα- όλες τις δυνατές λύσεις.