Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Πανεπιστήμιο Πατρών  ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Υποστηρικτικό Υλικό ΑΣΠΑΙΤΕ: Νέες Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, από τα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:…

2012-2013: Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας τη σχετική με τα μαθήματα που κάναμε μαζί…

2012-13, ΕΠΠΑΙΚ Θεσσαλονίκης Να τι γράφουν οι φετινοί σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ στη Θεσσαλονίκη για τις κοινές εμπειρίες μας σε μαθήματα, ΠΑΔ και πτυχιακές εργασίες απαντώντας στην ερώτηση: Αν ήταν να…

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές

Πρώτη δημοσίευση 20-11-2010 Μερικές βασικές περιπτώσεις και το διαδίκτυο Για τα σχέδια μαθήματος και τις πτυχιακές εργασίες σας: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and…