Μαθηματικά (ενοχλητικά): ο χωρισμός του τετραγώνου σε δύο ίσα μέρη.

Δεν είναι η λύση ολοκληρωμένη, αλλά σκαρήφημά της, ώστε όσοι θέλουν να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Διατυπώστε, τελικά, μια πρόταση που περιγράφει -ως θεώρημα- όλες τις δυνατές λύσεις.