Π.Ε.ΣΥ.Π. – Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας

ΠΕΣΥΠ Θεσσαλονίκης, 2014-2015 Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές και εργασιακές αλλαγές καθιστούν περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ τον ρόλο του συμβούλου σταδιοδρομίας, ο οποίος διαθέτει και συνδυάζει αποτελεσματικά γνώσεις οργανωτικής…

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. – συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού έργου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών κατά το ακαδ. έτος 2014-15

Αναμένονταν και να 'τη η προκήρυξη για το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ 2014-2015! Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), προτίθεται να συνάψει συμβάσεις…

Π.Ε.ΣΥ.Π. – 2013-14, το νέο πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Μεθοδολογία Έρευνας για τους Σκοπούς…