Τα ρήματα της μάθησης 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

28/200 ρήματα που δηλώνουν ενέργειες μάθησης. Ο μαθητής: αναθεωρεί αντιπαραβάλλει αξιολογεί αποφασίζει βαθμολογεί διακρίνει διατηρεί διατυπώνει διερμηνεύει δικαιολογεί εκλέγει εκτιμάει ελέγχει εξετάζει επαινεί επαληθεύει επιλέγει καταμετρά κρίνει κριτική μετράει προσδιορίζει…

Τα ρήματα της μάθησης 4. ΑΝΑΛΥΣΗ.

25/200 ρήματα που δηλώνουν ενέργειες μάθησης. Ο μαθητής: ανακαλύπτει αναλύει αντιπαραβάλλει απομονώνει αποφασίζει διακρίνει διαφοροποιεί διαχωρίζει διευθετεί ξανά εκτιμά ελέγχει δοκιμάζει εξετάζει επιθεωρεί επιλύει κάνει απογραφή κάνει διαγράμματα ξεχωρίζει πειραματίζεται…