Μάθημα ΕΨ05β: Συναισθηματική Νοημοσύνη – όλες οι σχετικές αναρτήσεις

Συναισθηματικός Αλφαβητισμός οι σχετικές αναρτήσεις Συναισθήματα και υγεία: Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν νιώθουμε χαρά ή λύπη; Συναισθήματα στο Λεξικό. Η θερμοκρασία του συναισθήματος. Μάθημα ΕΨ05: Τα συναισθήματα και η…

Πολλαπλή Νοημοσύνη: σεξουαλική ή ερωτική νοημοσύνη

Πρώτη δημοσίευση 11 Απριλίου 2012 Ας ξεκινήσουμε με τέχνη! Η σεξουαλική πολυρυθμία στο τελευταίο κομμάτι του Anoraak Το πορτρέτο ενός αντισυμβατικού έρωτα για το Figure του Γάλλου μουσικού Anoraak  Σεξουαλικότητα…

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία (Α΄Εξάμηνο)

Πρώτη ανάρτηση: 25-7-2009 Στο Α΄ εξάμηνο 2009-10 θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα: Μέρος Πρώτο: Γενική Ψυχολογία Γενική εισαγωγή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (ορισμός, αντικείμενο, σχολές, μέθοδοι κ.λπ.) Κύριες σχολές…

Μάθημα ΕΨ04: Συναισθηματική Νοημοσύνη – τα Θεμελιώδη Συναισθήματα

Πρώτη δημοσίευση 5-4-2011 Συναισθηματική Νοημοσύνη Τα συναισθήματα και η γλώσσα τους Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά την 25η Νοεμβρίου 2009 Robert Plutchik ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε, μετά από μια σειρά πειραμάτων,…