Επάγγελμα ψυχολόγος: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για την «με οποιονδήποτε τρόπο» άσκησή του. Διαφορετικώς, ασκείται παρανόμως, από «αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα». ................................................................................................................................... Ερωτάται αν το ''ομοταγές πτυχίο…