2007-2008. Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α3.


Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων που κάναμε μαζί, τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; 1. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ομαδική εργασία, πειραματισμό και παιχνίδι, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση. Μπορεί να μην έγινα ειδικός στην ψυχολογία αλλά έμαθα για τη διαχείριση του χρόνου.… Continue reading 2007-2008. Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α3.

2007-2008. Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α2.


Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων που κάναμε μαζί, τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Από το Α2 απάντησαν 15 από τους 16 παρόντες: Αν μου επιτραπεί, θα το ξαναπαρακολουθήσω. Το διάλλειμα της εβδομάδας μου. Ενδιαφέρουσα και βασική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Εξαιρετική εμπειρία, άκρως… Continue reading 2007-2008. Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α2.

2008-2009.Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α3.


Αν ήταν να δημοσιευτεί η γνώμη σας για την εμπειρία σας, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων που κάναμε μαζί, τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Στο ερώτημα αυτό, από το τμήμα Α3, δεν απάντησαν τρεις σπουδαστές. Οι υπόλοιποι έγραψαν τα εξής: Απόκτηση γνώσης και εμπειριών με τρόπο που δε μοιάζει με τα περισσότερα μαθήματα, που… Continue reading 2008-2009.Τι ακριβώς θα θέλατε να γραφτεί; Απαντήσεις του Α3.