Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!


Χρήσιμα διαβάσματα για το μάθημα Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία. Piaget Vygotsky Bruner Εμπειρικός Βιωματικός Δομισμός: μια ελληνική θεωρία. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Δημητρίου, A., & Γωνίδα, E. (1998). Γνωστική ανάπτυξη στην εφηβεία. Στο Ι. Τσιάντης (Επιμ. Έκδ.), Βασική Παιδοψυχιατρική: Εφηβεία, Τόμος 2 (σσ. 145-181). Αθήνα: Καστανιώτης. ——————

Μάθημα ΑΨ04: Ζαν Πιαζέ – Jean Piaget (1896-1980)


Πρώτη δημοσίευση: 15-11-2009 — Γενετική Επιστημολογία http://prezi.com/k7shlvegq7_a/piaget/ Ο Ζαν Πιαζέ, ο πρώτος ενήλικος που πήρε στα σοβαρά τα παιδιά, μεγάλωσε κοντά στη λίμνη Νεσατέλ, σε ένα από εκείνα εξόχως όμορφα και αποστειρωμένα κομμάτια γης της γαλλόφωνης Ελβετίας που είναι ξακουστά για τα κρασιά και τα ρολόγια τους. Λίμνη Νεσατέλ (Γαλλικά: Lac de Neuchâtel; Γερμανικά: Neuenburgersee),Συνεχίστε να διαβάζετε «Μάθημα ΑΨ04: Ζαν Πιαζέ – Jean Piaget (1896-1980)».