5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 14-16 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη


Πρώτη Ανακοίνωση του 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη Διαρκής ενημέρωση για το συνέδριο στον ιστότοπο: http://www.persynmak.blogspot.gr/ Δελτίο Συμμετοχής 5ου Περιβ.Συν.Μακ Οδηγίες Περίληψης 5ου ΠΣΜ Πρώτη Ανακοίνωση 5ου Περιβ.Συν.Μακ. Άντε να δούμε να παρουσιάζονται μερικές πτυχιακές εργασίες!

Ψυχολογείν


Ενδιαφέροντα άρθρα από το πολύ ενδιαφέρον "ψυχολογείν". Λόγοι που ο ψυχολόγος δεν πρέπει να κάνει πελάτες του συγγενείς και φίλους. Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). H Θεραπεία Gestalt: Το Εδώ και το Τώρα. Οι κλάδοι της ψυχολογίας. Γίνε το όνειρο σου! Η ανάλυση των ονείρων στη θεραπεία Gestalt.    

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: η χρήση του blog στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Πρώτη δημοσίευση: 6-9-2011 11 advantages of using a blog for teaching <div style="width:425px" id="__ss_407330"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/frankcalberg/11-advantages-of-using-a-blog-for-teaching" title="11 advantages of using a blog for teaching" target="_blank">11 advantages of using a blog for teaching</a></strong> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/frankcalberg" target="_blank">Frank Calberg Services</a> </div> </div> -------