5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 14-16 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη

Πρώτη Ανακοίνωση του 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη Διαρκής ενημέρωση για το συνέδριο στον ιστότοπο: http://www.persynmak.blogspot.gr/ Δελτίο Συμμετοχής 5ου Περιβ.Συν.Μακ Οδηγίες Περίληψης 5ου ΠΣΜ…

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: η χρήση του blog στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρώτη δημοσίευση: 6-9-2011 11 advantages of using a blog for teaching <div style="width:425px" id="__ss_407330"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/frankcalberg/11-advantages-of-using-a-blog-for-teaching" title="11 advantages of using a blog for teaching" target="_blank">11 advantages of…