Μάθημα ΕΨ07α – Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), παλαιότερα ονομαζόμενα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) καταργήθηκαν με Νόμο. Αντικαθίστανται από νέες υπηρεσίες, που στελεχώνονται διαφορετικά, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμβουλευτική και τον…

Πτυχιακές εργασίες ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019: μερικές πρώτες ιδέες…

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2018-2019 Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία. Οι εργασίες πρέπει να στηρίζονται σε βιβλιογραφικά δεδομένα δημοσιευμένα…

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 01: ΑΡΑ (American Psychological Association style).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 6η έκδοση (2010) του συστήματος αναφοράς ΑΡΑ (American Psychological Association style). APA Research…

Μάθημα ΕΨ09β: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

4 Πρώτη δημοσίευση 17-3-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ------------------------------------------ Οµαδο – συνεργατική διδασκαλία. Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε στο Διήμερο Επιστημονικό Συµπόσιο: “Η εφαρµογή της οµαδοκεντρικής  διδασκαλίας – Τάσεις και εφαρµογές.” που έγινε στη…

Μάθημα ΕΨ09α: Ομαδοσυνεργατικότητα, η ομάδα και τα χαρακτηριστικά της

...Πρώτη δημοσίευση: 22-12-2008 Ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό. Χαρακτηριστικά μιας ομάδας Συλλογική αντίληψη: Τα μέλη της ομάδας έχουν όλα επίγνωση ότι…

Μάθημα ΕΨ07: Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (για την ιστορία)

Πρώτη δημοσίευση 16-1-2009 Τα ΚΕΔΔΥ: Τι είναι και που απευθύνονται; (για την ιστορία και μόνον) Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια…

Μάθημα ΕΨ07γ: Τι εμποδίζει τη μάθηση (άσκηση)

Έλλειψη εκπαιδευτικών από τα σχολεία (μη έγκαιρη στελέχωσή τους) Η κακή οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος (συνεχείς αλλαγές) Η μικρή διάρκεια του σχολικού έτους Το αναχρονιστικό  αναλυτικό πρόγραμμα  μαθημάτων Τα κακογραμμένα…

Μάθημα ΕΨ07β: παράγοντες που βοηθούν τη μάθηση (άσκηση)

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2010 Παράγοντες που βοηθούν τη μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο - τμήμα Ε3 - ομάδα 1 Προσωπικοί παράγοντες Βιολογικοί παράγοντες, βιωματικότητα, καλή ψυχοσωματική κατάσταση, εσωτερικά…

Μάθημα ΕΨ08α: Τι μπορείς να κάνεις με μια εφημερίδα; (άσκηση)

ΑΣΠΑΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010-2011, ΕΠΠΑΙΚ, ΤΜΗΜΑ Ε4 Θέμα:  Τι Μπορείς να Κάνεις με μια Εφημερίδα; Το επίμαχο θέμα απασχόλησε ιδιαιτέρως τους σπουδαστές του τμήματος Ε4 την 22α Μαρτίου 2011. Συσκέφτηκαν  ατομικά και  συνεργάστηκαν…

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 04: Λογοκλοπή

Πρώτη δημοσίευση: 11-01-2011 Προσοχή! Η λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα! Λογοκλοπή Λογοκλοπή είναι η ελληνική απόδοση στον όρο “plagiarism”. Με τον όρο λογοκλοπή δηλώνεται η ιδιοποίηση έργου ή ιδεών άλλου δημιουργού. Ανεξάρτητα…

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές

Πρώτη δημοσίευση 20-11-2010 Μερικές βασικές περιπτώσεις και το διαδίκτυο Για τα σχέδια μαθήματος και τις πτυχιακές εργασίες σας: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and…

Μάθημα ΕΨ07δ: Τι δυσκολεύει και τι ευνοεί τη μάθηση (άσκηση)

Πρώτη δημοσίευση 1-05-2010 Τι ευνοεί τη μάθηση Το ανοιχτό σχολείο Η διδακτική μεθοδολογία: συμμετοχικές – ομαδοσυνεργατικές τεχνικές Η επάρκεια των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της πολλαπλής νοημοσύνης Η δημιουργία…