Μάθημα ΕΨ07α – Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)


Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), παλαιότερα ονομαζόμενα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) καταργήθηκαν με Νόμο. Αντικαθίστανται από νέες υπηρεσίες, που στελεχώνονται διαφορετικά, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάνουν ορισμένες αρμοδιότητες για παρέμβαση στις σχολικές μονάδες. Οι νέες υπηρεσίες ονομάζονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εστιάζουν στα παρακάτω: [...]

Πτυχιακές εργασίες ΕΠΠΑΙΚ 2018-2019: μερικές πρώτες ιδέες…


ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2018-2019 Κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του / μόνη της ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία. Οι εργασίες πρέπει να στηρίζονται σε βιβλιογραφικά δεδομένα δημοσιευμένα κυρίως μετά το 2013. Ακολουθούν θέματα για πτυχιακές εργασίες που πρότεινα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα μαθήματα: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Ψυχολογία (με ενδεικτικές [...]

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 03: Τρία Παραδείγματα APA style


Παράδειγμα άρθρου γραμμένου σε APA style: Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J.E. (2002). Games Motivation and Learning: A research and Practice Model. SIMULATION & GAMING, 33(4), 441-467. Παράδειγμα πρόσφατου άρθρου γραμμένου σε APA style και δημοσιευμένου σε περιοδικό της APA: Academic Self-Handicapping and Achievement: A Meta-Analysis Παράδειγμα πρόσφατου άρθρου σε Ελληνικό Περιοδικό γραμμένου σε APA style: 2014 - [...]

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 01: ΑΡΑ (American Psychological Association style).


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 6η έκδοση (2010) του συστήματος αναφοράς ΑΡΑ (American Psychological Association style). APA Research Style Crib Sheet - by Russ Dewey, Georgia Southern University Psychology Department [Emeritus] Copy - Paste - Προσοχή! Εμπειρικός κανόνας: Μια εργασία που δεν περιέχει αποσπάσματα εργασιών άλλων συγγραφέων [...]

Μάθημα ΕΨ09β: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση


4 Πρώτη δημοσίευση 17-3-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ------------------------------------------ Οµαδο – συνεργατική διδασκαλία. Το κείµενο αυτό παρουσιάστηκε στο Διήμερο Επιστημονικό Συµπόσιο: “Η εφαρµογή της οµαδοκεντρικής  διδασκαλίας – Τάσεις και εφαρµογές.” που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 8-9 ∆εκεµβρίου 2000. —————————————————————————————— Μαρία Καρυωτάκη: (σε pdf) —————————————————————————————————————— Α. Χατζηδάκη: H ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ —————————————————————————————————————— ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ηλίας Ματσαγγούρας, [...]

Μάθημα ΕΨ08. Δημιουργικότητα, Κίνητρα, Επικοινωνία, …


Πρώτη δημοσίευση: 14-03-2012 Δημιουργικότητα - Χωρίς λόγια Δημιουργικότητα - Με λόγια This animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin Franklin award. Κίνητρα Επικοινωνία Η Ιστορία της Επικοινωνίας   This video as a project comprehensively covers beginning and [...]

Μάθημα ΕΨ09α: Ομαδοσυνεργατικότητα, η ομάδα και τα χαρακτηριστικά της


...Πρώτη δημοσίευση: 22-12-2008 Ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό. Χαρακτηριστικά μιας ομάδας Συλλογική αντίληψη: Τα μέλη της ομάδας έχουν όλα επίγνωση ότι είναι μέλη της. Αυτή η συλλογική αντίληψη τα υποχρεώνει να διαμορφώνουν συμπεριφορές που να είναι αποδεκτές από την ομάδα. Ταυτόχρονα όμως η ομάδα εμφανίζει μία [...]

Μάθημα ΕΨ09γ: Μάθηση σε μικρές ομάδες


Ομαδοσυνεργατικότητα Απόσπασμα από το κείμενο achievement in mathematics,  by Douglas A. Grouws and Kristin J. Cebulla Translated in Greek (2007) by Olga Kassoti and Petros Kliapis […] Α. Μάθηση σε μικρές ομάδες Οι μαθητές που εργάζονται σε μικρές ομάδες στην αντιμετώπιση δραστηριοτήτων προβλημάτων και εργασιών μπορούν να βελτιώσουν την επίδοση τους στα μαθηματικά. Ερευνητικά δεδομένα Σημαντικά [...]

Μάθημα ΕΨ07: Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (για την ιστορία)


Πρώτη δημοσίευση 16-1-2009 Τα ΚΕΔΔΥ: Τι είναι και που απευθύνονται; (για την ιστορία και μόνον) Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για το σχεδιασμό [...]

Μάθημα ΕΨ07γ: Τι εμποδίζει τη μάθηση (άσκηση)


Έλλειψη εκπαιδευτικών από τα σχολεία (μη έγκαιρη στελέχωσή τους) Η κακή οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος (συνεχείς αλλαγές) Η μικρή διάρκεια του σχολικού έτους Το αναχρονιστικό  αναλυτικό πρόγραμμα  μαθημάτων Τα κακογραμμένα βιβλία Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου Η έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων από το σχολείο Η γεωπολιτική θέση του σχολείου Το ωρολόγιο πρόγραμμα Στερεότυπα, προκαταλήψεις, παρανοήσεις καθηγητών [...]

Μάθημα ΕΨ07β: παράγοντες που βοηθούν τη μάθηση (άσκηση)


Παρασκευή 10 Ιουνίου 2010 Παράγοντες που βοηθούν τη μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο - τμήμα Ε3 - ομάδα 1 Προσωπικοί παράγοντες Βιολογικοί παράγοντες, βιωματικότητα, καλή ψυχοσωματική κατάσταση, εσωτερικά κίνητρα, ελεύθερος χρόνο (καλό χρονοδιάγραμμα) Οικογενειακοί Παράγοντες Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο γονέων, μορφωτικό επίπεδο γονέων, η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στο διάβασμα του μαθητή Σχολικοί Παράγοντες Οι εκπαιδευτικοί, [...]

Μάθημα ΕΨ06α: Πολλαπλή Νοημοσύνη


Πρώτη δημοσίευση 17-10-2007 1. Howard Gardner: H ΕΥΦΥΪΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ MONO TO IQ O γερμανικής καταγωγής αμερικανός πολίτης Χάουαρντ Γκάρντνερ (1943- ) είναι ένας διάσημος «πατέρας». Και αυτό διότι εκτός από τα φυσικά του τέκνα -τέσσερα τον αριθμό, τα οποία απέκτησε με την Έλεν Γουίνερ (Ellen Winner), εξελικτική ψυχολόγο στο Boston College- έχει άλλα οκτώ [...]

Μάθημα ΕΨ08α: Τι μπορείς να κάνεις με μια εφημερίδα; (άσκηση)


ΑΣΠΑΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010-2011, ΕΠΠΑΙΚ, ΤΜΗΜΑ Ε4 Θέμα:  Τι Μπορείς να Κάνεις με μια Εφημερίδα; Το επίμαχο θέμα απασχόλησε ιδιαιτέρως τους σπουδαστές του τμήματος Ε4 την 22α Μαρτίου 2011. Συσκέφτηκαν  ατομικά και  συνεργάστηκαν σε ομάδες εργασίας προκειμένου να εμπνευστούν να  συγκεντρώσουν και να καταγράψουν όλες τις πιθανές και απίθανες χρήσεις μιας εφημερίδας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης. [...]

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 04: Λογοκλοπή


Πρώτη δημοσίευση: 11-01-2011 Προσοχή! Η λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα! Λογοκλοπή Λογοκλοπή είναι η ελληνική απόδοση στον όρο “plagiarism”. Με τον όρο λογοκλοπή δηλώνεται η ιδιοποίηση έργου ή ιδεών άλλου δημιουργού. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή μέρος του έργου/ ιδεών /αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντάς τα ως [...]

Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες 02: Παραπομπές και Βιβλιογραφικές Αναφορές


Πρώτη δημοσίευση 20-11-2010 Μερικές βασικές περιπτώσεις και το διαδίκτυο Για τα σχέδια μαθήματος και τις πτυχιακές εργασίες σας: Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. New York: Cambridge University Press. Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., Οικονόμου, Α. & Οικονόμου, Π. (2006). Μαθηματικά Πέμπτης Δημοτικού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Kaldrimidou, M., & [...]

Μάθημα ΕΨ07ε. Δυσλεξία: η ταινία!


Πρώτη δημοσίευση 23-09-2010 Ishaan Awasthi is an eight year old whose world is filled with wonders that no one else seems to appreciate; colors, fish, dogs and kites are just not important in the world of adults, who are much more interested in things like homework, marks and neatness. And Ishaan just can't seem to [...]

Μάθημα ΕΨ07δ: Τι δυσκολεύει και τι ευνοεί τη μάθηση (άσκηση)


Πρώτη δημοσίευση 1-05-2010 Τι ευνοεί τη μάθηση Το ανοιχτό σχολείο Η διδακτική μεθοδολογία: συμμετοχικές – ομαδοσυνεργατικές τεχνικές Η επάρκεια των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της πολλαπλής νοημοσύνης Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος στην τάξη Κατάλληλο φυσικό και κτιστό περιβάλλον, εξοπλισμός και υποδομές του σχολείου Η παιδαγωγική κατάρτιση επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς Η κοινωνία, στο βαθμό [...]

Μάθημα ΕΨ11: Σίμουρ Πέιπερτ – Seymour Papert (1928 -2016)


Πρώτη δημοσίευση 7 Ιανουαρίου 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΛΑΣ, Κυριακή 26 Ιουλίου 1998. Ο καλός δάσκαλος δεν λειτουργεί ως δάσκαλος αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να μαθαίνει μαζί με τους μαθητές του. Σίμουρ Πέιπερτ: ο γκουρού της εκπαίδευσης. Τον χαρακτηρισμό του τίτλου μπορώ πια να τον επιβεβαιώσω κι εγώ! Είναι εύκολο αν καθήσεις [...]

Μάθημα ΕΨ06 : Η νοημοσύνη δεν είναι μία… αλλά 8!


Η νοημοσύνη δεν είναι μία... αλλά 8! Ποια διαθέτει το παιδί σας; Δεν υπάρχει μόνον ένα αλλά πολλά είδη νοημοσύνης. Και όπως δεν μπορούμε να βρούμε δύο ανθρώπους με πανομοιότυπα δακτυλικά αποτυπώματα, έτσι δεν μπορούμε να βρούμε και δύο ανθρώπους με τον ίδιο συνδυασμό απ' αυτά τα είδη νοημοσύνης! Της Λίζας Βάρβογλη, ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας-παιδοψυχολόγου, Ph.D. Τη [...]

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του με επιτυχία! του Δικτύου και θα αποτελείται από τα εξής άτομα: Δρακούλη Αθανασία Πρατικάκη Αναστασία Οικονόμου Ανδρέας Κουλαουζίδης Γεώργιος Κεδράκα Κατερίνα Μαυρομμάτη Μαρία Γουγουλάκης Πέτρος Δεμερτζής Νίκος Το πρώτο τεύχος που εκδόθηκε: pp_newsletter_volume_1Λήψη Φωτογραφίες του Συνεδρίου