Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής – Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη


%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1
Δημοσιεύτηκαν τα Πρακτικά του 1ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα

Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη

το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Συνεδρίου βασίστηκε στη δυναμική και την εργατικότητα όλων των συντελεστών του: τους εισηγητές, τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, τα μέλη της Συντονιστικής, Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, και, γενικά, όλους όσοι συνεισέφεραν με ποικίλους τρόπους στην ποιοτική διεξαγωγή του Συνεδρίου.


 

Σελίδες 36-40: Αθανάσιος Δεβετζίδης – Ανδρέας Οικονόμου: Επιχειρώ αλληλέγγυα: Ένα ομαδοσυνεργατικό εργαστήρι γνωριμίας με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b11


Σελίδες 193-200: Φωτεινή Μίκικη – Ανδρέας Οικονόμου: Οδική Ασφάλεια Σχολικών Μετακινήσεων.

%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b12

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Βόλος 20-23 Οκτωβρίου 2016


20_23-10-2016_Βόλος.JPG
Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν
το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
με θέμα

Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης:
γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στις 20-23 Οκτωβρίου 2016
στον Βόλο,
στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

20_23-10-2016_Βόλος02

Μεταξύ των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν θα είναι και δύο εργασίες στις οποίες συμμετέχουν ένας φοιτητής και μία φοιτήτρια του ΕΠΠΑΙΚ.

 Προσωπικές_Αξίες

Συνεπιμέλεια.JPG

Εκ του μηδενός!


Στο νέο τεύχος

Τόμος 4|Τεύχος 2|2016

του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκπαιδευτικός Κύκλος» δημοσιεύτηκε το άρθρο με τίτλο «Εκ του μηδενός» που γράψαμε με τη Μαρία Μαλαματάρη.

perilipsi.JPG

Ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf.

 

 

 

 

ΕΠΠΑΙΚ: Πτυχιακές Εργασίες 2016-2017


Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.
Λεπτομέρειες: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-2016
Ακολουθούν 30 θέματα για πτυχιακές εργασίες που προτείνω για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα μαθήματα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Με αστερίσκο θα εμφανίζονται όσα θέματα δηλώνονται από τους φοιτητές/φοιτήτριες:

  1. Βιωματική Μάθηση

2. Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Σχολείο

3. Η Διατροφή της Μάθησης

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο

5. Η Γνωστική Ανάπτυξη μετά την Εφηβεία

6. Η Ερώτηση στη Διδασκαλία και στη Μάθηση

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever!

7. Τέχνη και Εκπαίδευση

8. Η Σκέψη στην Εφηβική Ηλικία

9. Κίνητρα Μάθησης

10. Μαθησιακές Δυσκολίες: ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού

11. Μουσική και Μάθηση

12. Ο σχολικός Κήπος ως Περιβάλλον Μάθησης

13. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

«H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο έγγραφο πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης για τον ‘Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης’ σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες. Αντίθετα, τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως δευτερευούσης σημασίας για τους πανεπιστημιακούς: η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή καριέρα.»

14. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

15. Τα Ψυχολογικά Προαπαιτούμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

16. Το Λάθος στη Διδασκαλία και Μάθηση

——————————————————-

17. Χιούμορ και Εκπαίδευση

18. Ψυχολογία Ομάδας και Εκπαίδευση

———————————–

19. Μεταγνώση και Εκπαιδευτική Διαδικασία

———————————-

20. Ψυχοθεραπευτικός Κήπος

—————————-

21. Mentoring και Εκπαίδευση

————————————

22. Συναισθηματικός Αλφαβητισμός

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:
ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

—–————————————————-

23. Η Ψυχολογία του Ψεύδους

————————————————————————————

24. Collective Intelligence

—–

25. Group Cognition: collaborative intelligence, working, learning, and acting

—————–

26. Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

——————-

27. Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

1990 – Peterson et. al. – EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AS A FOUNDATION IN TEACHER EDUCATION

2011 – The role of educational psychology in teacher education programs

2001 – Hoy & Murphy – Teaching EP to the IM

Educational Psychology-A Tool for Effective Teaching

Th Relevancy of EP

——————

28. Ημερολόγιο αναστοχασμού της δουλειάς στην τάξη

reflective_journals and_learning_logs

EJ1078752

—————————————————–

 

29. Θετική Ψυχολογία

———————————

 

30. Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη στο Σχολείο


Πάμε πτυχιακή! Μερικές πρώτες βοήθειες…

————————————————————————–

Χρήσιμες σελίδες, για μια πρώτη επαφή με σχετικά θέματα, είναι και οι εξής:

Διαδραστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Readings in Educational Psychology

Educational_psychology

Developmental_psychology

————————————————-

Ενδεικτικές πηγές εκκίνησης άλλων πιθανών θεμάτων: ιστοσελίδες ή λήμματα για ψάξιμο:

————————————————————————–

Όψεις του εαυτού: αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα, ταυτότητα,

  • ΕΑΥΤΟΣ – ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Self-Concept, Self-Esteem and Identity
  • Self Concept, by Saul McLeod, published 2008
  • Εαυτός και ιδανικός εαυτός

————————————–

Ευτυχία

Αντικλείδι για την Ευτυχία

———————————————————————

Διαταραχές προσωπικότητας

——————————————————————————

Μεταπιαζετιανές θεωρίες

————————

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση

————————-

Χωρική Σκέψη

————————————

Προσωπικές Αξίες

————————

Γλωσσική Ανάπτυξη – Γλωσσική Ικανότητα


Φιλία

————————————

Μηχανισμοί Άμυνας

————————————————————————————

6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας: 5-7 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη


Για την ενημέρωσή σας, καθώς και όποιων φίλων σας πιθανά ενδιαφέρονται, σας στέλνουμε την Πρώτη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη.
Διαρκής ενημέρωση για το συνέδριο στον ιστότοπο:
http://www.persynmak.blogspot.gr/

Κώστας Νικολάου
Συντονιστής του Συνεδρίου